Welkom bij Aquaflow®

Flowsand heel effectief  om te ontharden en te perforeren?

Ontharden om meer water door te laten wordt wel nagestreefd, maar is vaak niet haalbaar. Toepassen van Flowsand lukt meestal wel. Een duurzame en betaalbare stap, die snel gezet kan worden. Lees verder in het vakblad Rescape.