Welkom bij Aquaflow®

Meer neerslag de bodem in met Flowsand®

Om in versteend gebied op een vrij natuurlijke wijze meer water in de bodem te krijgen, heeft Aquaflow BV “Flowsand®” ontwikkeld. Door voortgaande verstening van bewoond gebied zakt er steeds minder water de bodem in. Dit leidt tot grondwaterdaling met o.a. verdroging, verzilting en verzakkingen als gevolg. Om in versteend gebied op een vrij natuurlijke wijze meer water in de bodem te krijgen heeft Aquaflow BV “Flowsand®” ontwikkeld. Bedoeld voor traditioneel- niet waterdoorlatend – straatwerk. Aan standaard brekerzand is een high-tech wateradditief toegevoegd. Daardoor zakt er tot 300% meer water door dicht straatwerk. Op jaarbasis zal hierdoor 50-75% van de neerslag van straat niet tot
afstroming komen. Wilt u ook de sponswerking van uw stad op dorp verhogen?

 

 

Terug naar nieuws