Welkom bij Aquaflow®

Aquaflow® oplossingen

Aquaflow® is in diverse omstandigheden toepasbaar. Het Aquaflowsysteem is ontworpen om regenwater op een snelle en veilige manier te bufferen, zuiveren en af te voeren. Doordat er veel verschillende uitvoeringsmogelijkheden zijn, is het toepasbaar in vrijwel iedere denkbare situatie. Eén van de belangrijkste pluspunten is dat er geen andere regenwaterafvoersystemen hoeven worden aangelegd. Daardoor Aquaflow niet alleen een eenvoudige oplossing, maar ook financieel aantrekkelijk.

De door Aquaflow® ontworpen wegfundatie heeft een grove en open structuur met 40% holle ruimte. Hierin kan 140 liter/m2 hemelwater worden gebufferd. Dus elke 7 m2 straat een buffer van 1000 liter (1 m3) hemelwater. De TU Delft heeft het ontwerp van de fundering ondersteund met onderzoek zodat een lange levensduur en draagkrachtige weg gewaarborgd is. De weg is iets sterker dan een klassieke weg die gefundeerd wordt op menggranulaat.