Welkom bij Aquaflow®

Geschiedenis

De slogan “Zuiver water bergen in wegen” is de kernachtige samenvatting van wat het Aquaflow systeem doet en waar Aquaflow B.V. voor staat: stedelijk hemelwater bergen in wegen en de vervuilingen in het hemelwater zuiveren of afvangen. Aquaflow B.V. is specialist en marktleider in Nederland.

Geschiedenis

De basis voor Aquaflow BV ligt in het jaar 2000. Medewerkers van Jonker Beton BV (bestratingen) en Betonson BV (riolering) zijn in dat jaar op bezoek bij de grondlegger van het Aquaflow systeem, Prof. Dr. Chris J. Pratt, onderzoeker aan de Universiteit van Coventry (UK). Al snel blijkt dat professor Pratt al > 10 jaar onderzoek doet naar waterberging en zuivering van stedelijk hemelwater in wegen. Hij blijkt een wereldwijde autoriteit op het gebied van stedelijke hemelwater vraagstukken. Het Aquaflow systeem heeft een degelijke wetenschappelijk basis en Pratt kan alle prangende vragen beantwoorden. Het enthousiasme en het vertrouwen is groot. Het besluit om Aquaflow in Nederland te introduceren wordt de volgende dag reeds genomen.

Principes

Het Aquaflow systeem en de onderneming Aquaflow bv werken vanuit een aantal (technische) principes

  • Water decentraal – dus waar het valt – opslaan en behandelen. Waar je bergt, ook direct zuiveren
  • Water niet verzamelen en afstroming voorkomen. Zoveel mogelijk opdelen in kleine stukjes, waardoor je telkens maar kleine vervuilingen hoeft te behandelen.
  • Water ondiep opslaan. De berging is dan onafhankelijk van de grondwaterstand en er zijn mogelijkheden om onder vrijverval af te voeren (dus zonder te pompen)
  • Water uit het riool houden. De hele achterliggende keten kan dan 90% kleiner en heeft een veel hoger rendement. Pompen is een grote energieverbruiker die dan wegvalt.
  • Water gebruiken zodat drinkwater en koelwater wordt bespaard
  • Beleidsmatig en qua oplossingen onderscheid maken tussen verschillende soorten neerslag
  • Beginnen met kwaliteit, waardoor latere beheerskosten laag blijven
  • Wie goed doet, goed ontmoet. Handel als rentmeester en laat iets goeds na.

Innovaties & ontwikkelingen