Welkom bij Aquaflow®

Principe WT kolk in duidelijke 3D animatie

Zoekt u mogelijkheden om meer water te bergen tegen lage kosten? Met het Aquaflowsysteem kunt u wegen en terreinen in de openbare ruimte geschikt maken voor waterberging. Multifunctioneel ruimtegebruik in optima forma, want waterberging in de weg, spaart ruimte, is betaalbaar en biedt 140 mm berging per m2 straatoppervlak. Hemelwater zakt via de bestrating in de fundering, maar het kan ook met de WT kolk. Hoe dat werkt? klik hier voor de animatie.

 

 

Terug naar nieuws