Innovatief is het zeker, een waterbergende wegfundering van circulair hardsteen granulaat die de prestaties van nieuw materiaal benadert. Een duurzame keuze voor waterberging. In Culemborg werd er bewust voor gekozen  (zie artikel straatbeeld op website).