Flowsand stopt de grondwater daling

Aquaflow bv heeft flowsand® ontwikkeld om in bewoond gebied lichte neerslag beter te laten wegzakken.

Klimaatbeleid is veelal gericht op hevige neerslag. Aanleg van waterbergende wegen, het Aquaflow systeem, is daarvoor een logische oplossing. Maar focus op wateroverlast blijkt niet genoeg. Op veel plaatsen is sprake van grondwaterdaling en verdroging. Een belangrijke oorzaak daarvan is de voortschrijdende “verstening” van steden en dorpen. Daardoor stroomt veel regenwater af naar riolering en oppervlaktewater, waarna het wordt weggepompt richting “Noordzee”. Het gevolg is watertekort in de bodem. Een doeltreffende oplossing is Flowsand.