Flowsand stopt de grondwater daling

Aquaflow bv heeft flowsand® ontwikkeld om in bewoond gebied de 50% van de neerslag te laten wegzakken tegen minimale kosten.

Klimaatbeleid is veelal gericht op hevige neerslag. Aanleg van waterbergende wegen, het Aquaflow systeem, is daarvoor een logische oplossing. Maar focus op wateroverlast blijkt niet genoeg. Op veel plaatsen is sprake van grondwaterdaling en verdroging. Een belangrijke oorzaak daarvan is de voortschrijdende “verstening” van steden en dorpen. Daardoor stroomt veel regenwater af naar riolering en oppervlaktewater, waarna het wordt weggepompt richting “Noordzee”. Het gevolg is watertekort in de bodem. Een doeltreffende oplossing is Flowsand.

 

De verkoelende straat

Regenwater verdampen kost veel energie. Het kan daarom worden gebruikt voor verkoeling om in hittestress in steden weg te nemen.

De toplaag van de verkoelende straat bestaat uit straatwerk dat het verdampen van vocht makkelijk maakt op een straatlaag van Flowsand. In deze toplaag wordt zo’n 20–25 liter/m2 water vasthouden. Overig water zakt door in het onderliggende Aquaflowsysteem (waterbergende wegfundering). Door verdamping wordt de temperatuur op straat 10° – 12°C verlaagd en verdwijnt het ‘heat island’ effect. Overdag blijft de straat koeler en na zons-ondergang zakt de temperatuur in korte tijd naar de omgevingstemperatuur.