Nieuws

Blij op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen. 

Wel of niet infiltreren in Kerkrade?

Wel of niet infiltreren in Kerkrade? In de nauwelijks doorlatende lösgrond in Kerkrade is door Wegenbouw Kurvers een Aquaflow systeem aangelegd om 120 m3water te bufferen. Maar hoe loopt een waterbergende weg in een ondoorlatende bodem leeg? Meest gebruikt is een geknepen afvoer waardoor de buffer langzaam leegloopt naar elders. Maar in Zuid Limburg is onder de afsluitende leemlaag, vaak een grindlaag of grof zand aanwezig. Daarom is bij het Old Hickoryplein een 6 meter diepe schacht gegraven om hemelwater te infiltreren in de diepere, goed doorlatende, grindlagen.  

Hemelwater niet in de sloot? Waarom niet?

Hemelwater niet in de sloot? Waarom niet? In onze gesprekken praten we met u over de toekomst van stedelijk hemelwaterbeleid. Waar gaat het naartoe?  Krijgen we nog meer wateroverlast of juist verdroging? Moet hemelwater dan niet eerst in de bodem en dan pas in de sloot?

Een ontwerp om mensen te verbinden in Breda

Een ontwerp om mensen te verbinden in Breda Hoe zorg je voor onderlinge samenhang in een nieuwe buurt? Onder andere door te zorgen dat de bewoners elkaar ontmoeten en leren kennen. Om daaraan bij te dragen heeft BuroBol, voor het plan Drie Hoefijzers in Breda, bijzonder straatmeubilair ontworpen. Een betonnen “poef” die past in het parksteen legpatroon, waar bewoners kunnen zitten voor een praatje.

Bijna 2 meter dik Aquaflow pakket in Wezep

Bijna 2 meter dik Aquaflow pakket in Wezep Een grote bergingsbehoefte en weinig ruimte. Dat was het geval in het nieuwbouwplan “Zeuven Heuvels” in Wezep (gemeente Oldenbroek) dat inmiddels is uitgevoerd. De oplossing is gevonden in een Aquaflow waterbergende weg met een dikker funderingspakket. Op sommige plaatsen is Aquaflow 190cm dik aangebracht waardoor er > 700 liter/m2hemelwater gebufferd wordt.

Gemeente Papendrecht installeert ultrasone niveaumeting in Aquaflowsysteem

Gemeente Papendrecht installeert ultrasone niveaumeting in Aquaflowsysteem Weten wat er speelt, door op elk beeldscherm en op elk willekeurig moment, te kunnen volgen wat de waterstand en de ledigingstijd is. In het Aquaflowsysteem in Papendrecht is dat mogelijk. Onder de waterbergende weg ligt een drainage om grondwater op een constant peil te houden. Infiltreren als het kan, afvoeren als het moet. Belangrijk in een gebied waar de bodem deels uit veen bestaat. Hoe functioneert dat nu? Met Flowfacts weet men dat inmiddels precies.

Flowsand met Zoak steen, oplossing voor hittestress

Flowsand met Zoak steen, oplossing voor hittestress Kan klimaatadaptieve bestrating hittestress reduceren? “Ja”, is het antwoord van De Hogeschool van Amsterdam. Het onderzoek is uitgevoerd met de gebakken Zoak steen op een straatlaag van Flowsand. Daarmee wordt de straat een spons, die water vasthoudt om op zomerse dagen te koelen. Het resultaat: de straat blijft zo’n 12°C koeler dan normaal straatwerk. Daarmee is de overmatige hitte, wat de straat aangaat, zo goed als weg.

Zo weet u precies hoe de waterberging functioneert!

Zo weet u precies hoe de waterberging functioneert! Steeds meer Aquaflow projecten worden intelligent gemaakt door Flowfacts te plaatsen. Het functioneren van de berging is dan, op afstand en real time, te volgen op PC, smartphone of hoofdpost. Meest opvallende waarnemingen tot nu toe zijn: lange ledigingstijd (de k-waarde blijkt lager dan gedacht) en te ruime debietbeperking, waardoor het systeem zich nauwelijks vult. Daarmee verdient Flowfacts zich snel terug. Door beter inzicht wordt, vaak met kleine optimalisaties, de robuustheid van de waterberging, verbeterd.

Oude doorlatende verharding weer vlot laten functioneren?

Oude doorlatende verharding weer vlot laten functioneren? Volgens het onderzoek “Infiltrerende stad” blijken de meeste projecten met infiltratiebestrating voldoende te werken. Toch pleit Aquaflow bv voor afvoer met WT kolken. Nu de WT kolk > 10 jaar wordt toegepast blijkt dat terecht. Onderhoud is beperkt tot standaard “kolken zuigen”. Veel gemeenten kiezen er daarom voor om alsnog WT kolken te plaatsen. Vaak een goed moment om gelijktijdig de berging intelligent te maken met Flowfacts.

Grote waterbuffer met unieke openbare ruimte in Utrecht

Grote waterbuffer met unieke openbare ruimte in Utrecht In het winkelgebied de Gaard in Utrecht is 4500 m2 openbare ruimte voorzien van de vijfhoekige parksteen. In de Aquaflow waterbergende wegfundering onder het plein en paden bij de winkels kan 650.000 liter hemelwater gebufferd worden. Met een drone ziet het plein er fantastisch uit. Niet voor niets dat veel architecten de ontwerpen met de parksteen zo waarderen. De vorm en richtingloosheid geven heel vernieuwende accenten aan de openbare ruimte.

Hoe weet u of de waterberging wel leegloopt?

Hoe weet u of de waterberging wel leegloopt? In juni 2020 werd Midden Brabant geteisterd door noodweer. Ook in de gemeente Goirle valt het met bakken uit de lucht. Drie weken daarvoor heeft men echter het Aquaflow systeem uit 2009 op meerdere plaatsen voorzien van Flowfacts. Daardoor kan men precies zien wat er tijdens en na het noodweer gebeurt. De verkregen inzichten zijn beschreven in een artikel in het vakblad Riolering.

Waterstraat breidt uit met een hitteplein

Waterstraat breidt uit met een hitteplein Nabij de TU Delft ligt de proeftuin van de Green Village / Waterstraat, waar ondernemers en onderzoekers innovaties kunnen testen en verbeteren. Eén van de onderzoeken betreft een variant van het Aquaflow systeem. De waterbergende fundering, maar met een straatlaag van Flowsand en daarop grastegels van Morssinhof beton en Drainproducts Europe bv, beide gevuld met Flowsand. De opstelling kan zo’n 25 liter water per m2 langdurig vasthouden door de sponswerking van Flowsand. Overtollig water verdwijnt in de onderliggende Aquaflow fundering. Doel is om met het verdampen van regenwater de omgevingstemperatuur te verlagen.

Parksteen en parksteentje in Maarkedal en Lokeren

Parksteen en parksteentje in Maarkedal en Lokeren Door de vijfhoekige en richtingloze vorm van deze bijzondere waterpasserende tegels wordt de verharding harmonieus opgenomen in de groene omgeving. In Maarkedal (Etikhove) wordt door de gemeente / Solva een ontwerp van BuroGroen gerealiseerd met zowel de Parksteen als het parksteentje. De plaatsing is uitgevoerd door Besix. Het leggen van deze onregelmatige vormen is best gemakkelijk. Vooraf geeft Aquaflow een leginstructie op de bouwplaats. Dat het daarna rap kan gaan is te zien op een speelplaats in Lokeren, waar het parksteentje machinaal wordt geplaatst door Advance uit Hamme in opdracht van Alheembouw.