Welkom bij Aquaflow®

De waterbergende weg

Wat kunt u doen als ruimte voor waterberging kostbaar en schaars is? Of traditionele oplossingen voor waterberging onpraktisch of duur? Met het Aquaflow® systeem kunt u hemelwater, van wegen en daken, in de wegfundering bergen, zuiveren en vertraagd afvoeren. Het is toepasbaar als volledige vervanging voor sloten, vijvers, kratten en buizen. Toepasbaar bij alle grondsoorten en grondwaterstanden. Multifunctioneel ruimtegebruik in optima forma: sloten en vijvers verdwijnen onder wegen en parkeerterreinen. Hierdoor is het systeem economisch zeer aantrekkelijk. Het Aquaflow® systeem kan worden uitgevoerd met waterpassende of poreuze bestrating. Maar in veel gevallen wordt het water van straat ingevoerd met Aquaflow WT kolken. De waterafvoer van straat is dan onafhankelijk van het type straatwerk. U kunt dus waterbergen onder alle typen wegverharding.

Aquaflow BV

Aquaflow B.V. is leverancier van het Aquaflow systeem en marktleider in Nederland. Een specialist op gebied van waterbergingsvraagstukken en dat is precies onze kracht. Met enthousiasme zetten wij onze kennis en twintig jaar ervaring in, om met u elk waterbergingsvraagstuk op te lossen. Wij denken en ontwerpen met u mee vanaf bestemmingsplan tot en met realisatie. Dus heeft u bijvoorbeeld te maken met wateroverlast, verdroging, vervuild oppervlaktewater, een hoge grondwaterstand, hellend gebied, archeologie, vervuilde grond, slappe bodem, onvoldoende ruimte, grote dakvlakken, zwaar verkeer, etc, etc,: neem dan contact met ons op. Sinds de introductie van het Aquaflowsysteem in het jaar 2000 heeft Aquaflow bv vele hulpstukken ontwikkeld voor waterberging in wegen en op daken. Hiertoe zijn voortdurend nieuwe innovaties op de markt geïntroduceerd. Enkele voorbeelden daarvan zijn de parksteen, de WT kolk en flowsand.

Flowfacts; maakt de waterberging intelligent

Met Flowfacts kunt u op afstand, op een effectieve en betaalbare manier, het functioneren van het Aquaflowsysteem monitoren. De hoogwaardige meetinstrument,  met sensor, behuizing, stroomvoorziening, zender en ontvanger, kan worden aangebracht in een put, maar kan ook op het zeefscherm in de WT kolk geklikt worden. Flowfacts® wordt aangesloten op het LORA netwerk van KPN en is daardoor  energiezuinig. De informatie is extreem goed beveiligd. Zowel historische als actuele meetgegevens zijn realtime zichtbaar op een gebruiksvriendelijk bijgeleverd online platform. De gebruiker kan zelf, zonder externe ondersteuning, meetpunten toevoegen, wijzigen en groeperen.

 

Flowsand® vergroot de sponswerking van de stad

Aquaflow bv heeft flowsand® ontwikkeld om in bewoond gebied lichte neerslag beter te laten wegzakken. Het is een geleidelijk proces met kleine volumes per uur, dus niet te verwarren met waterdoorlatende verhardingen. Flowsand® wordt geproduceerd in een geavanceerd mengproces, waarbij brekerzand wordt voorzien van een hightech wateradditief. Hierdoor krijgt het het zand capillaire werking en zuigt het het water van straat naar beneden. De doorlatendheid van klassiek straatwerk neemt daardoor toe. Van elke bui wordt zo’n 2mm opgenomen. Dit lijkt niet veel, maar door toepassing van flowsand® zakt zo’n 50% van het neerslag volume (=40cm per jaar), de bodem in op de plaats waar het valt.

 

Parksteen & Parksteentje

Deze vijfhoekige (waterpasserende) parksteen (en het kleinere parksteentje) is een veelzijdige flagstone die zijn eigen plaats heeft ingenomen naast regulier vierkant en rechthoekig straatwerk. Ontwikkeld voor toepassing op waterbergende funderingen, maar ook toegepast op klassieke wegfunderingen. Voor ontwerpers biedt de vorm nieuwe mogelijkheden. Straatwerk met de parksteen vormt een richtingloos ontwerp, zonder rechte lijnen, waardoor het uitwaaiert en verweeft met het groen. Vaak wordt het gecombineerd met het Aquaflow waterbergingssysteem, waardoor een goede afvoer van water is gegarandeerd.

Laatste nieuws

Bezoek de Waterstraat en laat specialisten met u meedenken? 

Bezoek de Waterstraat en laat specialisten met u meedenken?  Onderwijs en bedrijfsleven werken samen op de Waterstraat bij de...

Parksteentje voor een fraai en speels park- of tuinontwerpaterstraat en laat specialisten met u meedenken? 

Parksteentje voor een fraai en speels park- of tuinontwerpaterstraat en laat specialisten met u meedenken?  U kunt deze vijfhoekige...

 Wel of niet infiltreren in Kerkrade?

Wel of niet infiltreren in Kerkrade? In de nauwelijks doorlatende lösgrond inKerkrade is door Wegenbouw Kurvers een Aquaflow systeem...

Klimaatpraat op beurs in Houten

Klimaatpraat op beurs in Houten. Ad de Groot (Aquaflow) geeft een lezing. “Flowfacts, daarmee weet u hoe de waterberging...