Welkom bij Aquaflow®

De waterbergende weg

Wat kunt u doen als ruimte voor waterberging kostbaar en schaars is? Of traditionele oplossingen voor waterberging onpraktisch of duur? Met het Aquaflow® systeem kunt u hemelwater, van wegen en daken, in de wegfundering bergen, zuiveren en vertraagd afvoeren. Het is toepasbaar als volledige vervanging voor sloten, vijvers, kratten en buizen. Toepasbaar bij alle grondsoorten en grondwaterstanden. Multifunctioneel ruimtegebruik in optima forma: sloten en vijvers verdwijnen onder wegen en parkeerterreinen. Hierdoor is het systeem economisch zeer aantrekkelijk. Het Aquaflow® systeem kan worden uitgevoerd met waterpassende of poreuze bestrating. Maar in veel gevallen wordt het water van straat ingevoerd met Aquaflow WT kolken. De waterafvoer van straat is dan onafhankelijk van het type straatwerk. U kunt dus waterbergen onder alle typen wegverharding.

Aquaflow BV

Aquaflow B.V. is leverancier van het Aquaflow systeem en marktleider in Nederland. Een specialist op gebied van waterbergingsvraagstukken en dat is precies onze kracht. Met enthousiasme zetten wij onze kennis en twintig jaar ervaring in, om met u elk waterbergingsvraagstuk op te lossen. Wij denken en ontwerpen met u mee vanaf bestemmingsplan tot en met realisatie. Dus heeft u bijvoorbeeld te maken met wateroverlast, verdroging, vervuild oppervlaktewater, een hoge grondwaterstand, hellend gebied, archeologie, vervuilde grond, slappe bodem, onvoldoende ruimte, grote dakvlakken, zwaar verkeer, etc, etc,: neem dan contact met ons op. Sinds de introductie van het Aquaflowsysteem in het jaar 2000 heeft Aquaflow bv vele hulpstukken ontwikkeld voor waterberging in wegen en op daken. Hiertoe zijn voortdurend nieuwe innovaties op de markt geïntroduceerd. Enkele voorbeelden daarvan zijn de parksteen, de WT kolk en flowsand.

Flowsand® vergroot de sponswerking van de stad

Aquaflow heeft flowsand® ontwikkeld waardoor lichte neerslag op versteend gebied beter wegzakt. Qua water gaat het om een langzaam systeem met kleine volumes per uur, dus niet te verwarren met waterdoorlatende verhardingen en bijbehorende waterbergende weg. Flowsand is regulier brekerzand voorzien van een hightech wateradditief. De doorlatendheid van klassiek straatwerk wordt daarmee een factor 3 verhoogd. Van elke bui zakt zo’n 2mm meer weg dan voorheen. De ontwikkeling van flowsand is een logisch gevolg van de visie op stedelijk hemelwater die Aquaflow bv heeft gevormd.

Parksteen & Parksteentje

Deze vijfhoekige (waterpasserende) parksteen (en het kleinere parksteentje) is een veelzijdige flagstone die zijn eigen plaats heeft ingenomen naast regulier vierkant en rechthoekig straatwerk. Ontwikkeld voor toepassing op waterbergende funderingen, maar ook toegepast op klassieke wegfunderingen. Voor ontwerpers biedt de vorm nieuwe mogelijkheden. Straatwerk met de parksteen vormt een richtingloos ontwerp, zonder rechte lijnen, waardoor het uitwaaiert en verweeft met het groen. Vaak wordt het gecombineerd met het Aquaflow waterbergingssysteem, waardoor een goede afvoer van water is gegarandeerd.

Laatste nieuws

Parksteen in “The art of living”

Parksteen in “The art of living” De gerenommeerde ontwerper Jacques van Leuken geeft zijn visie op zijn ontwerp, waarbij...

Welke bestekspost iedereen wil kennen!

Welke bestekspost iedereen wil kennen! Bij veel projecten worden het Aquaflow voorbeeldbestek en dwg tekeningen gebruikt. Makkelijke voorbeelden met...

Slim Aquaflowsysteem met Flowfacts

Slim Aquaflowsysteem met Flowfacts Ineens valt er een enorme stortbui, vaak ook buiten kantoortijd. U kunt dan real-time volgen...

Wat doen als waterdoorlatende verharding onvoldoende afvoert?

Wat doen als waterdoorlatende verharding onvoldoende afvoert? Waterbergende wegen worden sinds 2011 vaak uitgevoerd met Aquaflow WT kolken. Projecten...