Aquaflow B.V. is leverancier van het Aquaflow systeem

Een specialist en marktleider op gebied van waterbergingsvraagstukken en dat is precies onze kracht.

Aquaflow B.V. is leverancier van het Aquaflow systeem en marktleider in Nederland. Een specialist op gebied van waterbergingsvraagstukken en dat is precies onze kracht. Met enthousiasme zetten wij onze kennis en meer dan twintig jaar ervaring in, om met u elk waterbergingsvraagstuk op te lossen. 

Wij denken en ontwerpen met u mee vanaf bestemmingsplan tot en met realisatie. Dus heeft u bijvoorbeeld als u te maken heeft met wateroverlast, verdroging, vervuild oppervlaktewater, een hoge grondwaterstand, hellend gebied, archeologie, vervuilde grond, slappe bodem, onvoldoende ruimte, grote dakvlakken, zwaar verkeer, etc…

Sinds de introductie van het Aquaflowsysteem in het jaar 2000 heeft Aquaflow BV vele hulpstukken ontwikkeld voor waterberging in wegen en op daken. Hiertoe zijn voortdurend nieuwe innovaties op de markt geïntroduceerd. Enkele voorbeelden daarvan zijn de WT kolk, Flowfacts, Flowsand, Parksteen en een circulaire waterbergende fundering

Het Aquaflow systeem en de onderneming Aquaflow bv werken vanuit een aantal (technische) principes

 • Water decentraal – dus waar het valt – opslaan en behandelen. Waar je bergt, ook direct zuiveren
 • Water niet verzamelen en afstroming voorkomen. Zoveel mogelijk opdelen in kleine stukjes, waardoor je telkens maar kleine vervuilingen hoeft te behandelen.
 • Water ondiep opslaan. De berging is dan onafhankelijk van de grondwaterstand en er zijn mogelijkheden om onder vrijverval af te voeren (dus zonder te pompen)
 • Water uit het riool houden. De hele achterliggende keten kan dan 90% kleiner en heeft een veel hoger rendement. Pompen is een grote energieverbruiker die dan wegvalt.
 • Water gebruiken zodat drinkwater en koelwater wordt bespaard
 • Beleidsmatig en qua oplossingen onderscheid maken tussen verschillende soorten neerslag
 • Beginnen met kwaliteit, waardoor latere beheerskosten laag blijven
 • Wie goed doet, goed ontmoet. Handel als rentmeester en laat iets goeds na.
 • Water bergen en zuiveren in wegen (Aquaflow systeem)
 • Fundering met 40% holle ruimte en een stijfheid > 600 MPa
 • Permavoid aansluitstuk voor het maken van een overgang van steenslag naar een buis
 • Waterpasserende stenen in diverse nieuwe formaten (dubbelklinker, lingeformaat) en materialen (waterpasserend gebakken KF)
 • Onderhoudssysteem voor waterpasserende verharding
 • Opslag van hemelwater voor toiletspoeling
 • Olieverwerkend filterdoek voor afvangen koolwaterstoffen (PF90)
 • Waterberging op daken (Aquaflow Dakwater)
 • Dakwater vertragingsput met verwarmde regenpijp
 • Communicatietegels en borden voor bewoners
 • Poreuze betonstraatstenen die voldoen aan de komo sterkte
 • Parksteen (niet het ontwerp, maar de industriële productie ervan)
 • Nederlandse design prijs openbare ruimte (Funenpark Amsterdam).
 • Gouden piramide (Funenpark Amsterdam)
 • Falco Award beste openbare ruimte (Erasmus universiteit)
 • FEBE elements awards (Wilrijkse plein Antwerpen)
 • WT (water treatment) kolk met bezinkunit
 • Klinkerkolk (door Drainvast doorontwikkeld tot Drainbrick) (MKB innovatieprijs
 • Overloopput met debietbeperking voor vertraagd afvoeren
 • Aansluiten van grote diameter hwa leidingen
 • Onderhoudssystemen voor waterpasserende en poreuze verhardingen
 • Lichtgewicht (waterbergende) wegen voor slappe bodems (Aquaflow Argimedes)
 • Calamiteiten opvang bij lozingen verontreinigde stoffen (Aquaflow Sygnus)
 • Benutten van regenwater
 • Energie onttrekken aan Aquaflow parkeerterreinen (Aquaflow Geothermal).
 • Nominatie Future Green city innovation award
 • Infiltreren en draineren in slappe bodems
 • Inzending Waterinnovatieprijs door gemeente Delft en Hoogheemraadschap van Delfland
 • Zeefscherm met afstandhouder en paddentrap als opzetstuk
 • Inzending Rionedprijs door Dunea
 • Flowsand
 • Inzending Water innovatieprijs
 • Flowfacts, intelligent meetsysteem om waterberging te monitoren
 • Flowfacts montagestang voor montage meetapparatuur onder putdeksel
 • Flowfacts contactloos meten in putten
 • Flowfacts vocht en temperatuursensor
 • Flowsand, de verkoelende straat
 • Waterbergende weg met fundering van circulair hardsteen granulaat