Waterbergende weg

Wat kunt u doen met hemelwater als ruimte voor open water (te) kostbaar of schaars is? Of traditionele oplossingen voor waterberging onpraktisch of duur? 

Met het Aquaflow® systeem kunt u hemelwater, van wegen en daken, in de wegfundering bergen, zuiveren en vertraagd afvoeren. Het is toepasbaar als volledige vervanging voor sloten, vijvers, kratten en buizen.

Toepasbaar bij alle grondsoorten en grondwaterstanden. Multifunctioneel ruimtegebruik in optima forma: sloten en vijvers verdwijnen onder wegen en parkeerterreinen. Hierdoor is het systeem economisch zeer aantrekkelijk.

Het Aquaflow® systeem kan worden uitgevoerd met waterpassende of poreuze bestrating. Maar in veel gevallen wordt het water van straat ingevoerd met Aquaflow WT kolken. De waterafvoer van straat is dan onafhankelijk van het type straatwerk. U kunt dus waterbergen onder alle typen wegverharding.

Hoe werkt het systeem

Het Aquaflowsysteem is ontworpen om regenwater op een snelle en veilige manier te bufferen, zuiveren en af te voeren. Doordat er veel verschillende uitvoeringsmogelijkheden zijn, is het toepasbaar in vrijwel iedere denkbare situatie.

Eén van de belangrijkste pluspunten is dat er geen andere regenwaterafvoersystemen hoeven worden aangelegd. Daardoor Aquaflow niet alleen een eenvoudige oplossing, maar ook financieel aantrekkelijk.

De door Aquaflow® ontworpen wegfundatie heeft een grove en open structuur met 40% holle ruimte. Hierin kan 140 liter/m2 hemelwater worden gebufferd. Dus elke 7 m2 straat een buffer van 1000 liter (1 m3) hemelwater.

De TU Delft heeft het ontwerp van de fundering ondersteund met onderzoek zodat een lange levensduur en draagkrachtige weg gewaarborgd is. De weg is iets sterker dan een klassieke weg die gefundeerd wordt op menggranulaat.