Oude doorlatende verharding weer vlot laten functioneren?

Volgens het onderzoek “Infiltrerende stad” blijken de meeste projecten met infiltratiebestrating voldoende te werken. Toch pleit Aquaflow bv voor afvoer met WT kolken. Nu de WT kolk > 10 jaar wordt toegepast blijkt dat terecht. Onderhoud is beperkt tot standaard “kolken zuigen”. Veel gemeenten kiezen er daarom voor om alsnog WT kolken te plaatsen. Vaak een goed moment om gelijktijdig de berging intelligent te maken met Flowfacts.