Wel of niet infiltreren in Kerkrade?

In de nauwelijks doorlatende lösgrond in Kerkrade is door Wegenbouw Kurvers een Aquaflow systeem aangelegd om 120 m3water te bufferen. Maar hoe loopt een waterbergende weg in een ondoorlatende bodem leeg? Meest gebruikt is een geknepen afvoer waardoor de buffer langzaam leegloopt naar elders. Maar in Zuid Limburg is onder de afsluitende leemlaag, vaak een grindlaag of grof zand aanwezig. Daarom is bij het Old Hickoryplein een 6 meter diepe schacht gegraven om hemelwater te infiltreren in de diepere, goed doorlatende, grindlagen.