Hemelwater niet in de sloot? Waarom niet?

In onze gesprekken praten we met u over de toekomst van stedelijk hemelwaterbeleid. Waar gaat het naartoe?  Krijgen we nog meer wateroverlast of juist verdroging? Moet hemelwater dan niet eerst in de bodem en dan pas in de sloot?