Grote waterbuffer met unieke openbare ruimte in Utrecht

In het winkelgebied de Gaard in Utrecht is 4500 mopenbare ruimte voorzien van de vijfhoekige parksteen. In de Aquaflow waterbergende wegfundering onder het plein en paden bij de winkels kan 650.000 liter hemelwater gebufferd worden. Met een drone ziet het plein er fantastisch uit. Niet voor niets dat veel architecten de ontwerpen met de parksteen zo waarderen. De vorm en richtingloosheid geven heel vernieuwende accenten aan de openbare ruimte.