Met de parksteen (parksteentje) kunnen de rechte lijnen van klassiek straatwerk worden losgelaten. Het patroon geeft ontwerp vrijheid en een natuurlijke overgang tussen verharding en groen. De Enk Groen en Golf stuurde ons een mooie foto van het plan Heycop in Utrecht met 750 m2 Parkstenen.