Welkom bij Aquaflow®

Burgers betrekken bij hemelwater met zandzakjes?

Door straatwerk in te vegen met flowsand wordt zo’n 50% van het jaarvolume neerslag naar beneden – dus de bodem in – gezogen. Op de Waterstraat in Delft hebben inmiddels vele geïnteresseerden flowsand en andere innovatieve wateroplossingen gezien. Gemeenten en waterschappen vragen regelmatig om handzame verpakkingen voor acties richting burgers en bedrijven. Bij elke woning kan er +/- 20.000 liter/jaar wegzakken als de verharding is ingeveegd met een paar zakjes van dit speciale zand.