Waarom ligt er 10.000 m2 Aquaflow in Almere?

Almere laat zich van zijn mooiste kant zien op de Esplanade, een groene en aantrekkelijke plek voor KAF (Kunstlinie Almere Flevoland) en centrumbezoekers. Vooraf was het allemaal nog niet zo makkelijk. Het gebied ligt hellend, de bodem is slecht doorlatend en de hoge grondwaterstand is ijzerhoudend en mag daarom, ook bij hevige regenval, beslist niet in aanraking komen met het straatwerk en het straatmeubilair. Om alle technische vraagstukken ineens op te lossen kiest Ingenieursbureau Kragten voor waterberging in de wegfundering. Het Aquaflow systeem onder het stadsplein Esplanade kan 1.200.000 liter  water bufferen. De waterbergende fundering voorkomt tegelijk dat bruin grondwater optrekt. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Antea en recentelijk afgerond.