Waarom een ontwerp met de Parksteen zo aantrekkelijk is?

Met de parksteen (parksteentje) kunnen de rechte lijnen van klassiek straatwerk worden losgelaten. Het patroon geeft ontwerp vrijheid en een natuurlijke overgang tussen verharding en groen. De Enk Groen en Golf stuurde ons een mooie foto van het plan Heycop in Utrecht met 750 m2 Parkstenen.

Aquaflow met circulair hardsteengranulaat in Culemborg

Innovatief is het zeker, een waterbergende wegfundering van circulair hardsteen granulaat die de prestaties van nieuw materiaal benadert. Een duurzame keuze voor waterberging. In Culemborg werd er bewust voor gekozen  (zie artikel straatbeeld op website).

Wel of niet infiltreren in Kerkrade?

Wel of niet infiltreren in Kerkrade? In de nauwelijks doorlatende lösgrond in Kerkrade is door Wegenbouw Kurvers een Aquaflow systeem aangelegd om 120 m3water te bufferen. Maar hoe loopt een waterbergende weg in een ondoorlatende bodem leeg? Meest gebruikt is een geknepen afvoer waardoor de buffer langzaam leegloopt naar elders. Maar in Zuid Limburg is onder […]

Hemelwater niet in de sloot? Waarom niet?

Hemelwater niet in de sloot? Waarom niet? In onze gesprekken praten we met u over de toekomst van stedelijk hemelwaterbeleid. Waar gaat het naartoe?  Krijgen we nog meer wateroverlast of juist verdroging? Moet hemelwater dan niet eerst in de bodem en dan pas in de sloot?

Gemeente Papendrecht installeert ultrasone niveaumeting in Aquaflowsysteem

Gemeente Papendrecht installeert ultrasone niveaumeting in Aquaflowsysteem Weten wat er speelt, door op elk beeldscherm en op elk willekeurig moment, te kunnen volgen wat de waterstand en de ledigingstijd is. In het Aquaflowsysteem in Papendrecht is dat mogelijk. Onder de waterbergende weg ligt een drainage om grondwater op een constant peil te houden. Infiltreren als […]

Bijna 2 meter dik Aquaflow pakket in Wezep

Bijna 2 meter dik Aquaflow pakket in Wezep Een grote bergingsbehoefte en weinig ruimte. Dat was het geval in het nieuwbouwplan “Zeuven Heuvels” in Wezep (gemeente Oldenbroek) dat inmiddels is uitgevoerd. De oplossing is gevonden in een Aquaflow waterbergende weg met een dikker funderingspakket. Op sommige plaatsen is Aquaflow 190cm dik aangebracht waardoor er > […]

Een ontwerp om mensen te verbinden in Breda

Een ontwerp om mensen te verbinden in Breda Hoe zorg je voor onderlinge samenhang in een nieuwe buurt? Onder andere door te zorgen dat de bewoners elkaar ontmoeten en leren kennen. Om daaraan bij te dragen heeft BuroBol, voor het plan Drie Hoefijzers in Breda, bijzonder straatmeubilair ontworpen. Een betonnen “poef” die past in het […]

Oude doorlatende verharding weer vlot laten functioneren?

Oude doorlatende verharding weer vlot laten functioneren? Volgens het onderzoek “Infiltrerende stad” blijken de meeste projecten met infiltratiebestrating voldoende te werken. Toch pleit Aquaflow bv voor afvoer met WT kolken. Nu de WT kolk > 10 jaar wordt toegepast blijkt dat terecht. Onderhoud is beperkt tot standaard “kolken zuigen”. Veel gemeenten kiezen er daarom voor […]

Zo weet u precies hoe de waterberging functioneert!

Zo weet u precies hoe de waterberging functioneert! Steeds meer Aquaflow projecten worden intelligent gemaakt door Flowfacts te plaatsen. Het functioneren van de berging is dan, op afstand en real time, te volgen op PC, smartphone of hoofdpost. Meest opvallende waarnemingen tot nu toe zijn: lange ledigingstijd (de k-waarde blijkt lager dan gedacht) en te […]

Flowsand met Zoak steen, oplossing voor hittestress

Flowsand met Zoak steen, oplossing voor hittestress Kan klimaatadaptieve bestrating hittestress reduceren? “Ja”, is het antwoord van De Hogeschool van Amsterdam. Het onderzoek is uitgevoerd met de gebakken Zoak steen op een straatlaag van Flowsand. Daarmee wordt de straat een spons, die water vasthoudt om op zomerse dagen te koelen. Het resultaat: de straat blijft zo’n […]