Hemelwater van straat, zuiveren van olie en benzine, met een geotextiel?

Op Schiphol wordt 35.000 m2 olieverwerkend filterdoek (PF90) onder de bestrating gelegd als onderdeel van een Breeam excellent certificatie. Dit speciaal ontworpen filterdoek houdt 100% van de koolwaterstoffen tegen, waardoor voorkomen wordt dat olie- en benzinedeeltjes in de bodem doordringen. Zodra hemelwater in de bodem zakt, wordt de verontreiniging opgevangen in het doek en vervolgens […]

Op afstand zien hoe hoog het water staat (in de waterbergende weg)?

Met Flowfacts kunt u real-time en op afstand volgen hoe de waterberging zich vult en weer leegloopt. Op de foto ziet u een innovatieve contactloze waterlevelsensor, die bevestigd wordt aan het deksel van het putje. Het waterpeil in dit putje is gelijk aan het waterniveau in de waterberging

Kom en ontdek Aquaflow’s duurzame innovaties tijdens de Klimaatexpo op 17-18 april!

Bij Aquaflow vindt u een circulaire waterbergende weg, voorzien van Flowfacts waterlevelsensoren om nauwkeurig het waterniveau te monitoren. Ook hebben we een paddentrap geïntegreerd om amfibieën veilig uit de waterkolken te laten klimmen, en ons olieverwerkend filterdoek is perfect geschikt voor Breeam-projecten en gebieden met kwetsbaar grondwater. Lees meer over onze oplossingen in het artikel […]

Waarom een ontwerp met de Parksteen zo aantrekkelijk is?

Met de parksteen (parksteentje) kunnen de rechte lijnen van klassiek straatwerk worden losgelaten. Het patroon geeft ontwerp vrijheid en een natuurlijke overgang tussen verharding en groen. De Enk Groen en Golf stuurde ons een mooie foto van het plan Heycop in Utrecht met 750 m2 Parkstenen.

Aquaflow met circulair hardsteengranulaat in Culemborg

Innovatief is het zeker, een waterbergende wegfundering van circulair hardsteen granulaat die de prestaties van nieuw materiaal benadert. Een duurzame keuze voor waterberging. In Culemborg werd er bewust voor gekozen  (zie artikel straatbeeld op website).

Wel of niet infiltreren in Kerkrade?

Wel of niet infiltreren in Kerkrade? In de nauwelijks doorlatende lösgrond in Kerkrade is door Wegenbouw Kurvers een Aquaflow systeem aangelegd om 120 m3water te bufferen. Maar hoe loopt een waterbergende weg in een ondoorlatende bodem leeg? Meest gebruikt is een geknepen afvoer waardoor de buffer langzaam leegloopt naar elders. Maar in Zuid Limburg is onder […]

Hemelwater niet in de sloot? Waarom niet?

Hemelwater niet in de sloot? Waarom niet? In onze gesprekken praten we met u over de toekomst van stedelijk hemelwaterbeleid. Waar gaat het naartoe?  Krijgen we nog meer wateroverlast of juist verdroging? Moet hemelwater dan niet eerst in de bodem en dan pas in de sloot?

Gemeente Papendrecht installeert ultrasone niveaumeting in Aquaflowsysteem

Gemeente Papendrecht installeert ultrasone niveaumeting in Aquaflowsysteem Weten wat er speelt, door op elk beeldscherm en op elk willekeurig moment, te kunnen volgen wat de waterstand en de ledigingstijd is. In het Aquaflowsysteem in Papendrecht is dat mogelijk. Onder de waterbergende weg ligt een drainage om grondwater op een constant peil te houden. Infiltreren als […]

Bijna 2 meter dik Aquaflow pakket in Wezep

Bijna 2 meter dik Aquaflow pakket in Wezep Een grote bergingsbehoefte en weinig ruimte. Dat was het geval in het nieuwbouwplan “Zeuven Heuvels” in Wezep (gemeente Oldenbroek) dat inmiddels is uitgevoerd. De oplossing is gevonden in een Aquaflow waterbergende weg met een dikker funderingspakket. Op sommige plaatsen is Aquaflow 190cm dik aangebracht waardoor er > […]

Een ontwerp om mensen te verbinden in Breda

Een ontwerp om mensen te verbinden in Breda Hoe zorg je voor onderlinge samenhang in een nieuwe buurt? Onder andere door te zorgen dat de bewoners elkaar ontmoeten en leren kennen. Om daaraan bij te dragen heeft BuroBol, voor het plan Drie Hoefijzers in Breda, bijzonder straatmeubilair ontworpen. Een betonnen “poef” die past in het […]